Oznanila za teden od 23.1. do 29.1.

Nabirka: Prejšnjo nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 371,18 € in pri sv. Katarini 42,42 €. Skupaj 413,60 €. Bog povrni!

Adventna akcija:
V adventni akciji »Otroci za otroke« ste darovali 238,15 €. Bog povrni otrokom in staršem!

Svetopisemska skupina: Srečanje bo v ponedeljek, 23. 1., po sveti maši.

Ekumenska osmina: Do 25. 1. poteka molitvena osmina za edinost kristjanov. Povabljeni smo, da še posebej pri sveti evharistiji, ki je zakrament edinosti prosimo, da bi bili vsi kristjani eno v Jezusu Kristusu. Jezusova prošnja Očetu, »da bi bili vsi eno« (Jn 17, 21), še danes ni uresničena, ker kristjani živimo ločeni v različnih krščanskih Cerkvah. Ob tem naj vsak pri sebi razmisli, kaj je pripravljen narediti, da bomo kristjani bolj povezani med seboj.

Birmanci: Nekateri birmanski kandidati ste že opravili prvi del izpita. Ostali se prijavite do 31. 1., Lepo bi bilo, da bi priprava na birmo potekala brez nepotrebnih zadreg. V naši župniji bo slovesnost svete birme 13. maja in bo povezana tudi s kanonično vizitacijo.

Ministranstsko srečanje: V soboto, ob 10.00, bo v cerkvi redno ministrantsko srečanje.

Spovedovanje: Ker bo ta sobota zadnja v mesecu, bo ob 11.00, možnost za spoved za veroučence in njihove starše.

Januarski večeri: Od 13. 1. naprej potekajo ob petkih in sobotah v župnijski dvorani januarski večeri. S podrobnim razporedom in vsebino se lahko seznanite v zgibanki, ki je na voljo pod korom in na internetni strani.

Nedelja Svetega pisma: Prihodnja nedelja je posvečena Svetemu pismu. Ob tem naj spomnim, da je branje Svetega pisma osnova krščanskega življenja. Kdor bere Božjo besedo lahko pričakuje, da bo slišal Božji glas. Kdor pa ima Sveto pismo samo zato, da z njega briše prah, ne more reči, da je kristjan. Slovenit prevajalec Svetega pisma sv. Hieronim je zapisal; »Kdor ne pozna Svetega pisma, ne pozna Kristusa.«

Misijonski križ: Družina Bajda ga prevzame 22.1. in 26. 1. preda  družini Zupančič. Ta pa ga 30. 1. preda družini Špajzer.