Oznanila za nedeljo Jezusovega krsta

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

PRIHAJA, DA IZPOLNI OČETOVO VOLJO

Evangelist Matej pripoveduje, da je Jezus hotel prejeti Janezov krst in se podrediti znamenju pokore, spreobrnjenju od grehov. Čeprav se je imenoval krst, ni imel zakramentalnega pomena, saj je namreč Jezus s svojo smrtjo in vstajenjem šele postavil zakramente in ustanovil Cerkev. Janezov krst je bil spokorno dejanje, kot povabilo k ponižnosti pred Bogom, kot nov začetek. S tem ko se je spokornik potopil v vodo, je priznal, da je grešil in hkrati prosil Boga očiščenja lastnih krivd. Ob tem je bil tudi povabljen, da spremeni dosedanje grešno obnašanje.
Janez je, vedoč za pomen krsta spreobrnjenja, in potem ko je v Jezusu prepoznal Mesija, to je Svetega od Boga, njega, ki je brez greha, Jezusu izrazil svojo osuplost: saj bi se moral on, ki krščuje dati krstiti njemu, ki se je prišel krstit. Toda Jezus ga je opomnil, naj se mu ne upira, ampak naj izvrši to dejanje, »kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost« (Mt 3, 15). S tem izrazom je Jezus razodel, da je prišel na svet, da bi izvrševal voljo tistega, ki ga je poslal, in tako izpolnil vse, kar mu je Oče naročil. To dejanje nam predvsem razodeva, kdo je Jezus. On je Božji Sin, pravi Bog kakor Oče; On je tisti, ki se je ponižal, da bi postal kot mi. On je postal človek ter se ponižal vse do smrti, smrti na križu (prim. Flp 2,7). Tako moramo Jezusov krst postaviti v to logiko ponižanja, saj on želi postati s tem dejanjem, da se postavi v vrsto z grešniki, nam v vsem enak. On, ki je brez greha, se pusti, da ravnajo z njim kot grešnikom (prim. 2 Kor 5,21), da bi na svoje rame sprejel težo krivde vsega človeštva.
To dejanje ponižanja, s katerim se želi Jezus popolnoma uskladiti z Očetovim načrtom ljubezni, izraža popolno ujemanje volje in namenov, ki je med osebami Svete Trojice. Ob tem dejanju ljubezni se Sveti Duh razodene v podobi goloba, ki se spusti nad Jezusa, in v tem trenutku tudi glas iz nebes pričuje vsem navzočim o ljubezni, ki povezuje Jezusa z Očetom. (Benedikt XVI.)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

8. januar
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
sv. Severin, opat
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Jožefa Hermana (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + starše in stare starše Štemberger
za zdravje otrok in vnukov
8.00 Hrastnik: za + Franca Vesenjaka (obl.) in starše Vesenjak
10.00 Dol pri Hrastniku: za + starše Ljudmilo in Martina Drnovška ter pokojne iz družine Babič in Božič

Ponedeljek, 9. 1.
sv. Julijan, mučenec
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Alojzijo Fele
za + Mirka Cestnika (8. dan)

Torek, 10. 1.
sv. Gregor Niški, škof
18.00 Dol pri Hrastniku: za žive in + farane
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + Janeza Forte

Sreda, 11. 1.
sv. Pavlin Oglejski, škof
8.00 Turje: za + Frančiško Lokovšek
8.00 Hrastnik: za + zaslužnega papeža Benedikta XVI .

Četrtek, 12. 1.
sv. Tatjana, mučenka
18.00 Hrastnik: za + Angelo Rotar, Mici Štigl in Milko Kurnik (obl.)
za + Hildo Ocepek (8. dan)
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za + Franca Lindiča (obl.)
za + Štefko Štrovs (8. dan)

Petek, 13. 12.
sv. Hilarij, škof
8.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Lucijo Katič (obl.)
za + Frančiško Jan

Sobota, 14. 1.
sv. Oton, redovnik
19.00 Trbovlje – sv. Martin: v zahvalo
za + iz družine Bevc in Bogu v zahvalo

15. januar
2. NEDELJA MED LETOM
sv. Absalom, škof
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Alojza (obl.) in Frančiško Zupanec
za + Franca Jagra (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Heleno Spende
za + Albina Polca (obl.)
8.00 Hrastnik: za + Vido Senčar in starše ter Jakoba in Ivano Zagožen
10.00 Dol pri Hrastniku: v priprošnjo za srečno operacijo, uspešno zdravljenje in za + Franca Ornika

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

V ponedeljek (9. 1.) imamo ob 20.00, v župnijski dvorani pri Sv. Martinu srečanje Medžupnijksega pastoralnega sveta. Člani lepo vabljeni.

Kdor bi do svečnice (2. februarja) še želel prejeti blagoslov doma in družine, naj to sporoči v zakristiji.

V četrtek (12. 1.) bo ob 19.45 v učilnici pri Sv. Martinu srečanje biblične skupine. Vabljeni.

V Trbovljah je potekala trikraljevska akcija. Koledniki so obiskali okrog 160 domov in zbrali 3.060,60 €. Iskrena hvala za vaše darove, ki so namenjeni za misijone.

Veroučenci ste lepo vabljeni, da v cerkev k jaslicam prinesete svoje darove, ki ste jih zbirali v adventni akciji »Otroci za otroke«.

V prihodnjem tednu zopet začenjamo z veroukom po ustaljenem urniku.

Na voljo vam je Marijanski (3 €) in stenski koledar (0,70 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

Hrastnik
Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz okolice Dola. Za prihodnji teden prosimo vernike iz Slatnega in Črdenca. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

Do 15. januarja 2023 zbiramo naročila za verski tisk (Družina in Ognjišče).


YOUCAT – katekizem za mlade

Verovati – kako to gre?

Kdor veruje, išče osebni stik z Bogom in je pripravljen Bogu verjeti vse, kar pove (razodene) o sebi. (KKC 150–152)

Na začetku vere je pogosto pretres ali nemir. Človek čuti, da vidni svet in normalni potek stvari ne more biti vse. Čuti, da se ga je dotaknila skrivnost. Gre za sledovi, ki ga opozarjajo na obstoj Boga, in postopno najde zaupanje, da bo govoril z Bogom ter se končno v svobodi povezal z njim. V Janezovem evangeliju piše: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil« (Jn 1,18). Zato moramo verjeti Jezusu, Božjemu Sinu, če hočemo vedeti, kaj bi nam Bog rad povedal. Verovati zato pomeni pritrditi Jezusu in vse življenje staviti na njegovo karto.


BESEDA ŽIVEGA BOGA
Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3,16–19)

 


Ko obhajamo spomin na Jezusov krst, se spominjamo tudi trenutka, ko smo sami postali Božji otroci. Naj nas ob tem nagovarja tudi ta molitev za novokrščenega otroka. Te besede so nam lahko vsem kristjanom vzpodbuda in nenehen klic h Gospodu, da bi nam po zakramentu svetega krsta ostajal blizu v vseh situacijah našega življenja.

Gospod naj te blagoslovi z varnostjo. Naj ti nakloni takšen dom – pa naj bo majhno stanovanje ali veliko hišo – kraj, kjer si dobrodošel, kraj, kjer si sprejet. Naj ti bo dano srečati ljudi, ki ti bodo pomagali in ti dajali poguma. Nauči se živeti s svojimi omejenostmi, ne da bi se čutil manjvrednega. Darovi, ki so ti bili dani, naj v nikomer ne vzbujajo zavisti. Gospod naj te blagoslavlja na tvoji življenjski poti. Če bo pot, po kateri te bo vodil, kamnita, naj ti da pravo obutev. Podari naj ti odprte oči za vse čudovite stvari ob robu poti. Naj usmerja tvoj pogled v sinje nebo in naj te varuje pred tem, da bi te skrbelo edino to, kako dolga bo tvoja pot. Ne oziraj se na prehojeno pot, usmerjaj svoj pogled proti cilju. (Zakladnica molitve, Ruth Heil)


»Božja volja – naš mir. Verujem, da mi je vse šlo tako dobro, ker sem si
vedno prizadeval v vsem iskati Božjo voljo in ne svoje.« (sv. Janez XXIII.)


Zakrament sv. krsta

V Katoliški cerkvi poznamo sedem zakramentov, med katerimi je prvi sv. krst. Zakrament krsta je predpogoj za prejem(anje) in pristop k drugim zakramentom. Krščenci ga običajno prejmejo v prvem letu življenja, s čimer postanejo člani Cerkve. Voda, s katero krstitelj pri krstnem obredu, pri katerem so poleg staršev navzoči tudi botri, oblije novokrščenca, je simbol očiščenja in ponazarja novo življenje. Zakrament izmije človekov izvirni greh in mu povrne dostojanstvo Božjega otroka. Znamenje tega dostojanstva je maziljenje s sv. krizmo, ki je sestavni del krstnega obreda.
Odrasli, ki želijo postati kristjani in prejeti zakrament sv. krsta, se imenujejo katehumeni. V krščansko življenje se uvajajo v procesu, ki se imenuje katehumenat. (www.radio.ognjisce.si)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Gabrskem poslovili od pokojne Štefke Štrovs in Brigite Marinko, na pokopališču na Dolu pa od pokojne Hildegarde Ocepek. Molimo za pokoj njihovih duš.