Oznanila za novo leto

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

MARIJINO MATERINSTVO

Marija je o vsem, kar je bilo v zvezi z Jezusom, premišljevala v svojem srcu. Kdo ve, če ne tudi o njegovem trojnem rojstvu?
Prvič se je Jezus rodil iz Očeta v začetku vseh začetkov. Je rojen, ne ustvarjen, Bog od Boga, luč iz luči, enega bistva z Očetom, pravi Bog od pravega Boga. Po tem rojstvu je Jezus deležen popolne Božje narave.
Drugo rojstvo je iz Device Marije ter se je zgodilo v določenem času in kraju. Marija je pri tem rojstvu odigrala podobno vlogo kot Oče pri večnem rojstvu: po njej si je Jezus privzel polnost človeške narave. Jezus ni Bog in človek le na videz, temveč je pravi Bog in pravi človek. Zato smemo po vsej pravici imenovati in častiti Marijo kot Božjo mater.
To drugo Jezusovo rojstvo dobiva svojo dopolnitev v tretjem: Jezus se rojeva v človeških srcih. Po stvarstvu v vseh, saj smo vsi ustvarjeni po njegovi podobi, po krstu pa v tistih, ki so določeni za posinovljenje. Če bi bil človek le Božja stvar, bi Boga klicali le za Stvarnika. Če bi mu bil le služabnik, bi ga klical za Gospodarja. Ker smo po krstu, ko se je v nas rodil Jezus, postali Božji otroci, smemo Bogu reči Oče. Ker se je v nas rodil po Marijinem posredovanju, smemo tudi njo imeti za Mater.
Iz Božjega sinovstva izhaja naša svoboda. Nihče ni bil tako svoboden, kot je bil Jezus. To svobodo deli z nami. Izhaja pa tudi naša večnost, saj je po Jezusu naše življenje vključeno v življenje Troedinega. Tako smo postali dediči Božje večnosti.
Otroku, ki ga je Marija rodila, so dali ime Jezus, po naše: Jahve rešuje. Marija je tudi o tem premišljevala. Skupaj z Marijo premišljujemo tudi mi – naj se naših src dotakne sporočilo, da »Jahve rešuje«. Pojdimo tudi mi z novim letom v naš vsakdanji svet kakor pastirji, ki »so se vrnili ter slavili in hvalili Boga«. (Beseda da Besedo)

MAŠNI NAMENI ŽUPNIJ Trbovlje – sv. Martin, Trbovlje – sv. Marija, Hrastnik in Dol pri Hrastniku

1. januar 2023
NOVO LETO
Marija, Sveta Božja Mati, dan miru
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ljudmilo in Franca Zupančiča
8.00 Hrastnik: za + Franca Ornika
10.00 Dol pri Hrastniku: za + Antona Šoparja (obl.)
za vse + Golouhove in Štefana Podmenika

Ponedeljek, 2. 1.
sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa in cerkvena učitelja
19.00 Trbovlje – sv. Marija: za + Marjana Šinkovca, pokojne starše in sorodnike
za + Minko Rovšek

Torek, 3. 1.
Presveto Jezusovo ime
18.00 Dol pri Hrastniku: za + Matevža in Nežo Deželak
18.40 Trbovlje – sv. Marija: molitev večernic
19.00 za + Silva Jordana (obl.) in starše

Sreda, 4. 1.
sv. Angela, redovnica
8.00 Dol pri Hrastniku: za + župnika Franca Ornika
8.00 Hrastnik: za + Janeza in Heleno Pasičnjak

Četrtek, 5. 1.
sv. Simeon, puščavnik
18.00 Hrastnik: za + Bineta Ločičnika
18.30 Trbovlje – sv. Martin: molitev pred Najsvetejšim (možna sv. spoved)
19.00 za Božji blagoslov v novem letu
za + Borisa (obl.) in starše Vrtačnik

Petek, 6. 12.
Gospodovo razglašenje, sv. trije kralji
17.00 Dol pri Hrastniku: za + Gašperja Bizjaka, Štefko Jančič in družino
18.00 Hrastnik: za + Konečnikove, Cafutove, Laznikove in Povšetove
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Ivano Podbregar
za + Janjo Pavlin

Sobota, 7. 1.
sv. Rajmund, duhovnik
19.00 Trbovlje – sv. Martin: za + Zinko in Ivana Drnovška
za duše v vicah in za spreobrnjenje grešnikov

8. januar
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
sv. Severin, opat
8.00 Trbovlje – sv. Marija: za žive in rajne župljane
za + Jožefa Hermana (obl.)
10.00 Trbovlje – sv. Martin: za + starše in stare starše Štemberger
za zdravje otrok in vnukov
8.00 Hrastnik: za + Franca Vesenjaka (obl.) in starše Vesenjak
10.00 Dol pri Hrastniku: za + starše Ljudmilo in Martina Drnovška ter pokojne iz družine Babič in Božič

Kjer je za isti termin oznanjenih več mašnih namenov, so darovi za ostale
namene oddani duhovniku, ki mašuje po teh namenih.

OBVESTILA

Vabljeni na BOŽIČNI KONCERT mešanega pevskega zbora PROSAVUS, ki bo v ponedeljek, 2. januarja, ob 19.30 v cerkvi sv. Marije, matere Cerkve v Trbovljah. Plakat z vabilom je tudi na oglasni deski. Vstop je prost.

Marsikje je navada, da duhovnik za božične praznike obišče župljane na njihovih domovih, kjer se ob jaslicah zberejo k blagoslovu njihovega doma in družine. Nekateri ste že izrazili željo, da bi vas ob božiču obiskal duhovnik in vam blagoslovil dom. Kdor bi v tem času želel prejeti blagoslov doma in družine, naj to sporoči v zakristiji.

V Trbovljah je potekala trikraljevska akcija z obiskom kolednikov. Vaši darovi ob tej priložnosti so namenjeni za misijone. Tudi na praznik sv. Treh Kraljev boste pri večerni sv. maši pri sv. Martinu lahko darovali za misijone v skrinjico ob izhodu. Iskrena hvala za vaše darove.

Veroučenci ste lepo vabljeni, da v cerkev k jaslicam prinesete svoje darove, ki ste jih zbirali v adventni akciji »Otroci za otroke«.

V prihodnjem tednu so še veroučne počitnice. Z veroukom zopet začnemo po 9. januarju.

Na voljo vam je Marijanski (3 €) in stenski koledar (0,70 €) ter Mohorjeva pratika (6,90 €).

Hrastnik
Molitvena skupina »Otroci Brezmadežne« vabi k molitveni uri, ki bo v četrtek po sv. maši.

Dol pri Hrastniku
Za čiščenje cerkve in okolice se zahvaljujemo vernikom iz trga Dola. Za prihodnji teden prosimo vernike iz okolice Dola. Hvala za vašo skrb za urejenost župnijske cerkve.

Do 15. januarja 2023 zbiramo naročila za verski tisk (Družina in Ognjišče).


Stroški obnove duhovniškega groba na Dolu so znesli 3.100 €. Verniki iz Dola ste v ta namen darovali 1.625 €, verniki iz Hrastnika pa 975 €. Hvala za vaše darove.


Bodi nam pozdravljena, ti čudovito svetla zvezda, ki si vodila modre z Jutrovega v Betlehem k nizki koči in jim pokazala tistega, ki so ga narodi pričakovali. O tebi je veliki prerok Izaija rekel: »Narodi pojdejo k tvoji luči in kralji k sijaju« (Iz 60,3). Bodi nam pozdravljena, ti tolažilna zvezda, znamenje prave vere, v luči katere hodimo tudi mi. Na današnji dan naj naša srca hvaležno vzplamtijo v zahvalni daritvi za dragoceni Božji dar, ki nam ga je Božji Sin prinesel na ta svet, za nebeško zvezdo prave krščanske vere, ki nas varno vodi k našemu cilju, k Bogu, k našemu večnemu namenu. (bl. Anton Martin Slomšek)


BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. (Lk 2,16–19)


V novem letu vam želimo obilo zdravja, miru in Božjega blagoslova na vseh poteh vašega življenja.

Matej Dečman, župnik, Gregor Majcen, vikar in župnijski sodelavci

 


PASTORALNA STATISTIKA ŽUPNIJ

TRBOVLJE – SV. MARTIN: V letu 2022 je zakrament sv. krsta prejelo 18 otrok: 11 dečkov in 7 deklic. Iz obeh župnij v Trbovljah je k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 6 otrok: 3 dečki in 3 deklice. Cerkveni zakon je sklenil 1 par. Cerkvenih pogrebov je bilo 40, od tega 14 moških in 26 žensk. Najstarejši moški je bil star 95 let, najstarejša ženska pa 96 let.

TRBOVLJE – SV. MARIJA: V letu 2022 so zakrament sv. krsta prejeli 3 otroci: 1 deček in 2 deklici. Zakrament sv. birme je iz obeh župnij v Trbovljah lani prejelo 19 otrok: 9 fantov in 10 deklet. V lanskem letu ni bilo nobene cerkvene poroke. Cerkvenih pogrebov je bilo 28, od tega 7 moških in 21 žensk. Najstarejši moški je bil star 90 let, najstarejša ženska pa 99 let.

HRASTNIK: V letu 2022 sta zakrament sv. krsta prejeli 2 deklici. Prvega sv. obhajila v župniji ni bilo. Sv. birmo sta prejela 2 fanta in 1 deklica. Lansko leto v župniji ni bilo nobene cerkvene poroke. Cerkvenih pogrebov je bilo 15, od tega 6 moških in 9 žensk. Najstarejši moški je bil star 92 let, najstarejša ženska pa 98 let.

DOL PRI HRASTNIKU: V letu 2022 je zakrament sv. krsta prejelo 10 otrok: 3 dečki in 7 deklic. K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 6 otrok: 4 dečki in 2 deklici. Sv. birme v župniji ni bilo. Cerkveni zakon je sklenil 1 par. Cerkvenih pogrebov je bilo 27, od tega 13 moških in 14 žensk. Najstarejši moški je bil star 90 let, najstarejša ženska pa 98 let.

ČAS ZA SREČO
To leto naj bo najsrečnejše v tvojem življenju. Vzemi si čas za srečo. Ti si spremenljiv čudež tega sveta. Enkraten si, edinstven, nezamenljiv. Ali to veš? Zakaj se ne čudiš, zakaj se ne veseliš, presenečen nad seboj in nad vsemi ljudmi okoli sebe? Čas ni hitra cesta med zibko in grobom, ampak prostor, kjer nas greje sonce. Leta niso kilometri, ki jih moramo prebaviti, ampak je vsako leto, tudi to novo leto, zastonjski dar iz Božje roke. Mirno si vzemi čas za srečo. (Phil Bosmans, Živi vsak dan)

V preteklem tednu smo se na pokopališču na Dolu poslovili od pokojne Antonije Poboljšaj, na pokopališču v Gabrskem pa od pokojnega Mirka Cestnika. Molimo za pokoj njunih duš.